Inwestprojekt Słupsk
tel: 59 841 37 02
centrala@inwestprojekt.pl
» więcej
CENTRUM WYMIANY INFORMACJI
Pobierz QuickSupport

Aktualności

SZKOLENIA

Zgodnie z wieloletnią tradycją organizujemy zbiorowe szkolenia dla użytkowników naszych programów. Szkolenia mają na celu:
Data Miejsce szkolenia
Szkolenie z programu
27.11 do 01.12.2023 USTKA Kosztorysowanie FORTE


Kosztorysowanie FORTE


Okno podglądu do katalogów.
Opcja [Szukaj w nazwie roboty], która była dostępna dopiero na ostatnim etapie podglądu - robót (kolumn), została dodana na wszystkich jego szczeblach - od grup katalogów zaczynając.

Modyfikowanie struktury kosztorysu różnicowego (KR).
Dotychczas struktura kosztorysu różnicowego (rozdziały i elementy) skopiowana (lub nie) z pierwszego z porównywanych kosztorysów była niezmienna. Od wersji 20, struktura KR może być modyfikowana w dowolny sposób poprzez dwa nowe polecenia: dodaj element struktury, usuń element struktury.
Kosztorys różnicowy - KR.
Jest to nowa opcja, dzięki której można porównać dwa kosztorysy. Porównywane kosztorysy mogą mieć różną strukturą i różną ilość pozycji. W wyniku tego porównania powstaje kosztorys różnicowy - KR.

W wersji tej można zapisywać wydruki do chmury. Wydruki w chmurze można oglądać bez programu FORTE poprzez Centum Wymiany Informacji (CWI). Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet lub smartforn oraz login i hasło do CWI.
Zaimplementowano Bank Kosztorysów (BK), inaczej chmurę służącą do przechowywania w sieci kosztorysów przesłanych przez Użytkowników Forte. BK znajduje się na serwerze internetowym.
Funkcjonalność BK
- Dostęp do kosztorysów z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.
- Udostępnianie innym Użytkownikom BK wskazanych, własnych kosztorysów.
- Pobieranie własnych kosztorysów oraz udostępnionych przez innych Użytkowników BK wg zasady: im więcej swoich kosztorysów Użytkownik udostępnił, tym więcej kosztorysów od Innych może skopiować z BK.


Wychodząc naprzeciw licznym sugestiom Użytkowników programu, zmieniono interfejs na nowoczesny, intuicyjny i prosty w obsłudze. Celem uporządkowania i łatwiejszego znalezienia funkcji, zaimplementowano tzw. wstążkę.

MENU GŁÓWNE PROGRAMU W POSTACI WSTĄŻKI

Zaimplementowana została dodatkowa funkcjonalność: wczytywanie kosztorysów z plików PDF.

Wczytywane mogą być dane z plików PDF zawierających np. przedmiary lub kosztorysy uproszczone. Funkcja skróci czas pracy przeznaczony na wprowadzanie pozycji kosztorysowych.

Zaimplementowany został otwarty system raportowania oparty o XQuery (język zapytań służący do przeszukiwania dokumentów XML), strukturę XML oraz program fyiReportingDesigner. Program ten służy do projektowania wydruków, pozwala zapisywać je w formatach PDF, HTML, XLS (Excel), XML, MHTML, CSV, RTF, TIF lub wyprowadzać bezpośrednio na drukarkę. Np. wydruk W4 (zbiorcze zestawienie materiałów) zapisany w formacie XML może być łatwo odczytywany przez wszystkie programy potrafiące czytać ten format (np. programy do harmonogramowania, do prowadzenia gospodarki magazynowej, do rozliczania zadań inwestycyjnych itp.). Opisana technologia raportowania jest alternatywą dla dotychczasowego sposobu tworzenia i przedstawiania wydruków. Ze względu na otwartość, elastyczność i stosowane przez nią nowoczesne standardy wnosi dodatkowe możliwości do FORTE.

W wersji 13.00 za pomocą opisanej wyżej technologii raportowania zaimplementowane zostały wydruki tzw. zbiorcze zestawienia nakładów: W3, W4 i W5. Można je teraz komasować na dowolną głębokość struktury kosztorysu (dowolny poziom podelementów).

Otwarta została w ten sposób funkcjonalność umożliwiająca w kolejnych wersjach implementowanie dowolnych wydruków kosztorysowych zgłaszanych przez użytkowników oraz dowolnych struktur XML do wykorzystania w innych programach.

Funkcjonalność ta pozwala na wymianę danych między różnymi systemami do kosztorysowania. Format FWD (Format Wymiany Danych) został opracowany w ramach prac prowadzonych przez Komitet Ekonomiki Budownictwa PZITB i został wdrożony w kilku systemach do kosztorysowania.

Aby utworzyć kosztorys z więcej niż jednym poziomem elementów, należy podać wartość parametru: Maksymalna liczba poziomów elementów. W poniższym przykładzie ustawiono parametr na 3. Oznacza to, że w tworzonym kosztorysie oprócz rozdziałów można zakładać elementy do trzeciego poziomu włącznie. Domyślnie parametr ten ustawiony jest na 1 i dla takiego ustawienia kosztorysy będą tworzone tak, jak do wersji 10.00, tzn. z możliwością zakładania oprócz rozdziałów tylko jednego poziomu elementów.