Inwestprojekt Słupsk
tel: 59 841 37 02
centrala@inwestprojekt.pl
» więcej
CENTRUM WYMIANY INFORMACJI
Pobierz QuickSupport

AS program do Administrowania zasobami i rozliczania Sprzedaży

Jest to program pracujący w środowisku WINDOWS XP/Vista/7/8/10, przeznaczony dla wszystkich podmiotów zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem zasobami, np. zarządców wspólnot i zasobów komunalnych, zarządców nieruchomości komercyjnych, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego itp.

Program składa się z następujących modułów:

PodstawowyLicznikiWindykacje wewnętrzne (ugody) i sądoweFaktury

Noty odsetkowe

Dodatki mieszkaniowe

Wyciągi bankowe

Wspólnoty:Członkowie

Właściciele

Wkłady

Dokumentacja graficzna zasobówRemonty

Przeglądy

Rejestr pism

Drukarka Fiskalna

Wysyłanie emaili

Wysyłanie emaili z poziomu ASa wg utworzonych szablonów do wszystkich lub zaznaczonych płatników:

 • Z fakturami jako załączniki,
 • Z dowolnymi pismami utworzonymi przez ASa lub poza nim jako załączniki,
 • Bez załączników.

Tworzenie szablonów emaili:

 • Pisanie skryptów określających warunek wysłania emaili do płatnika,
 • Układanie tematu i treści emaila z wykorzystaniem funkcji zwracających np. imię i nazwisko, adres czy saldo opłat.

Rejestr wysłanych emaili.

Wysyłanie SMSów

Wysyłanie SMSów z poziomu ASa wg utworzonych szablonów do wszystkich lub zaznaczonych płatników.

Tworzenie szablonów SMSów:

 • Pisanie skryptów określających warunek wysłania SMSa do płatnika,
 • Układanie treści SMSa z wykorzystaniem funkcji zwracających np. imię i nazwisko, adres czy saldo opłat.

Rejestr wysłanych SMSów ze statusem doręczenia.

Kojarzenie uznań z obciążeniami

 • Kojarzenie uznań - np. wpłat z obciążeniami - np. naliczeniami wymiarów, naliczeniami na podstawie faktur, korektami, rozliczeniami mediów:
- ręczne - wskazywanie obciążeń kojarzonych z uznaniami, możliwość edytowania kojarzonych kwot uznań,
- automatyczne - wg najwcześniejszych terminów płatności obciążeń.
 • Podgląd wszystkich skojarzonych i nieskojarzonych obciążeń płatnika z wykorzystaniem różnych filtrów.
 • Wydruki skojarzonych i nieskojarzonych obciążeń i uznań w układzie paczek dokumentów lub płatników.

Umowy

 • Ewidencja umów i aneksów z płatnikami,
 • Powiązanie umów z Kartoteką zasobów w zakresie stawek, ilości (np. powierzchni użytkowej) i wartości umownej,
 • Przypisywanie do umów obiektów graficznych (jpg, pdf, bmp itp.) - np. dokumentów umów, aneksów, załączników itp,
 • Sortowanie i wyszukiwanie umów wg różnych kluczy,
 • Tworzenie dowolnych matryc wydruków,
 • Zestaw wydruków stałych,
 • Eksport do Excela.

iAS

Panel administratora:

Panel kontrahenta:

System haseł chroniący przed nieuprawnionym dostępem.iGłosowanie

Moduł jest częścią iASa i służy do przeprowadzania przez internet głosowań właścicieli wspólnot nad uchwałami.

Panel administratora:

Panel kontrahenta:iMedia

Moduł jest częścią iASa. Dostępny jest w panelu kontrahenta.
iForum

Moduł jest częścią iASa. Dostępny jest w panelu administratora i kontrahenta.

Projektowanie wydruków


programy

Forte AS Oskar