Inwestprojekt Słupsk
tel: 59 841 37 02
centrala@inwestprojekt.pl
» więcej
CENTRUM WYMIANY INFORMACJI
Pobierz QuickSupport

O firmie


Projektujemy i realizujemy inwestycje od 1981r. W ciągu tych lat zrealizowaliśmy projekty domów jednorodzinnych, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty infrastruktury komunalnej, obiekty handlu i usług, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe.

Równolegle z projektowaniem architektury współczesnej zajmujemy się opracowaniami związanymi z odbudową, restauracją i przystosowanim do nowych funkcji obiektów historycznych objętych ochroną konserwatorską.
Mocną stroną naszej pracowni jest kompleksowe podejście do procesu projektowego, poczynając od uzyskania dokumentów wyjściowych, warunków zapewnienia mediów, poprzez opracowania urbanistyczne, badania gruntowe, koncepcje architektoniczno-funkcjonalne na projektach budowlanych, wykonawczych kończąc. Na życzenie inwestora oferujemy wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów budowlanych.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę nie kończy naszej więzi z projektem. Uczestniczymy w realizacji inwestycji w ramach nadzorów autorskich aż do ostatecznych odbiorów obiektu.

W zespole pracują projektanci różnych specjalizacji: architekci, konstruktorzy, drogowcy, instalatorzy elektryczni i sanitarni. Korzystają oni z oprogramowania wspomagającego projektowanie, co pozwala usprawnić i przyspieszyć proces tworzenia dokumentacji.

Zebrane przez lata doświadczenia pozwalają nam odpowiedzialnie podjąć każde wyzwanie projektowe.


XVII Konferencja IPB i PIIB 12-13.06.2014r. www.ipb.org.pl