Inwestprojekt Słupsk
tel: 59 841 37 02
centrala@inwestprojekt.pl
» więcej
CENTRUM WYMIANY INFORMACJI
Pobierz QuickSupport
Centrum Dydaktyczno-Badawcze AP Słupsk
Centrum Dydaktyczno-Badawcze AP Słupsk
Centrum Dydaktyczno-Badawcze AP Słupsk

Centrum Dydaktyczno-Badawcze AP Słupsk

Obiekt: Przebudowa dawnej stołówki wojskowej na budynek Interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Projekt zakłada usunięcie nowożytnych deformacji i przywrócenie historycznego kształtu i architektury wraz z odtworzeniem orginalnych detali. W obiekcie przewidziano pracownie dydaktyczno - badawcze wraz z zapleczami i pomieszczeniami pomocniczymi, dużą salę audytoryjną na ponad 170 słuchaczy i salę tłumaczeń symultanicznych. Wyposażenie budynku Centrum stanowić będą najnowocześniejsze urządzenia do badań laboratoryjnych. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków.

Inwestor: Akademia Pomorska w Słupsku
Lokalizacja: Słupsk, ul. Kozietulskiego
Powierzchnia: 1515m²
Data realizacji: 2012r