Inwestprojekt Słupsk
tel: 59 841 37 02
centrala@inwestprojekt.pl
» więcej
CENTRUM WYMIANY INFORMACJI
Centrum Kultury w Ustce
Centrum Kultury w Ustce
Centrum Kultury w Ustce
Centrum Kultury w Ustce

Centrum Kultury w Ustce

Obiekt: Koncepcja budynku Centrum Kultury oraz zagospodarowania terenu Placu Wolności z przyległymi ulicami.
Zagospodarowanie terenu obejmuje część podziemną z garażami podziemnymi i podziemnym zespołem handlowo-usługowym. Część nadziemna to park wypoczynkowy, budynek Centrum Kultury i zespół zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
W budynku Centrum Kultury przewidziano m.in. dwie sale widowiskowe, pracownie muzyczne, plastyczne, taneczne i fotograficzne oraz bibliotekę miejską z ksiegozbiorem, czytelniami i mediateką.

Inwestor: Urząd Miejski w Ustce
Lokalizacja: Ustka, ul. Plac Wolności
Pow. terenu: 14330m²
Pow. zabudowy: 1715m²
Kubatura: 19800m³
Pow. użytkowa: 3824m²
Data realizacji: 2015r